Penjajakan Kerjasama dengan Akademi Pengajian Islam (Universiti Malaya)


Jumat, 16 Juni 2023 (Humas AFI FUSA) Rektor UIN Raden Intan Lampung bersama rombongannya yang terdiri dari Dekan FUSA, Kaprodi dan Sekprodi melakukan lawatan ke Universiti Malaya lebih tepatnya berlokasi di Akademi Pengajian Islam. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D selaku Rektor dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan juga dihadiri oleh, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Sekprodi dan jajaran lainnya.

Pada kegiatan di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya ini mengadakan penyerahan tanda bukti kerjasama antara Universiti Malaya dan FUSA UIN RIL, Kegiatan ini memiliki beberapa tujuan salah satunya untuk membangun kerjasama antara Universiti Malaya dengan UIN Raden Intan Lampung terutama dengan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama dan memperluas relasi serta mempererat tali silatturahmi antara kedua belah pihak.

(AUFIMAS)

https://ushuluddin.radenintan.ac.id/