Syarat Munaqasyah Prodi AFI


Persyaratan Munaqasyah untuk Mahasiswa: 

 1. Bebas SPP 
 2. Ijazah Terakhir
 3. Surat Tanda Lulus Matrikulasi
 4. Piagam KKN
 5. Piagam Kuliah Taaruf
 6. Piagam PKL
 7. Transkrip Nilai Sementara
 8. KTM
 9. Ujian Komprehensif
 10. Tanda Lulus TOEFL / TOAFL
 11. Pas Photo Warna 3×4 = 10 Lembar
 12. Skripsi 5 (lima) rangkap
 13. Persyaratan No. 1 s/d 10 dibuat 3 rangkap dalam map